Poljoprivreda i prerada hrane

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Poljoprivredni tehničar

Područje rada: Poljoprivreda prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Poljoprivredni tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Poljoprivredni tehničari organizuju, nadgledaju i usklađuju biljnu i stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim poduzećima i na privatnim poljoprivrednim gospodarstvima. Cilj im je proizvesti biljne kulture na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i u vinogradima. U sklopu stočarstva oni uzgajaju krupnu i sitnu stoku i perad te rade na izradbi stočnih i peradarskih prerađevina.

Poslovi u ratarstvu obuhvaćaju pripremu tla, gnojidbu, sjetvu, odnosno sadnju, zaštitu bilja, ubiranje plodova (žetvu), skladištenje i pripremu proizvoda za daljnju preradbu. U vrtlarstvu uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća uključuje posebnu obradbu tla, proizvodnju ili izbor sadnog materijala i sjemena, gnojidbu i zaštitu te otpremanje gotovih proizvoda na tržište. Neki poljoprivredni tehničari bave se uređivanjem parkova i zelenih površina. U voćarstvu uzgajaju se sve vrste domaćeg voća (jabuke, kruške, šljive, marelice, breskve, trešnje, višnje, orasi) i neke vrste južnog voća (smokve, naranče, mandarine, limuni, bademi, masline). Poslovi uključuju pripremu i gnojidbu tla, nasad plantažnih ili rasutih voćnjaka, obrezivanje krune voćaka, prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, sortiranje, skladištenje te preradbu sušenjem, konzerviranjem, cijeđenjem u sokove ili pečenjem u alkoholna pića. U vinogradarstvu i vinarstvu poljoprivredni tehničari rigolaju i gnoje tlo za sadnju različitih vrsta grožđa, obrezuju i cijepe lozu, prskanjem i zaprašivanjem štite je od bolesti i nametnika, beru i razvrstavaju grožđe i u podrumima ga prerađuju u vino, koje filtriraju i pretaču te spremaju u bačve ili boce, etiketiraju, pohranjuju ili ga otpremaju na tržište. U stočarstvu poljoprivredni tehničari uzgajaju goveda, što obuhvaća njegovanje i hranjenje junica i bikova, muznih krava te tovljenje teladi i junadi. Nadalje, oni rade na uzgoju, hranidbi i tovu svinja, ovaca i koza te raznih vrsta peradi. U taj sklop poslova ulazi i proizvodnja mlijeka te konzumnih jaja i jaja. Poljoprivredni tehničari mogu se baviti i drugim granama proizvodnje, kao što su gljivarstvo, pčelarstvo, ribarstvo, konjogojstvo.

Zbog raznovrsnosti poslova u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, a u svrhu veće stručne specijalizacije i djelotvornijeg obavljanja radnih zadaća, uz poljoprivrednog tehničara općeg smjera razvila su se i specijalizovana poljoprivredna zanimanja. To su poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje, poljoprivredni tehničar vrtlar, poljoprivredni tehničar stočar i poljoprivredni tehničar fitofarmaceut.

Radni uvjeti
Poljoprivredni tehničari rade na otvorenom (oranice, livade, voćnjaci, vrtovi, vinogradi), ali i u zatvorenim prostorima, kao što su staklenici, plastenici, staje, podrumi, skladišta i slična mjesta. Njihov rad, ovisno o vrsti proizvodnje, zahtijeva različite tjelesne aktivnosti i položaje: stajanje, hodanje, sjedenje (rjeđe), čučanje, sagibanje, penjanje, prenošenje tereta. Radne se operacije povremeno odvijaju u nepovoljnim vremenskim prilikama (oborine, vjetar, prašina, niske odnosno visoke temperature).

U radu se služe različitim alatima, mašinama i uređajima. To mogu biti jednostavnije alatke (noževi, škare, vile, lopate, grablje, motike, pile), ali i složeniji pogonski i priključne mašine (traktori, plugovi, drljače, tanjurače, valjci, sijačice, sadilice, kultivatori, prskalice, zaprašivači, kosilice, vršalice, prevrtači, preše, muljače, miješalice, ventilatori, inkubatori, pojilice, dojilice, sortirnice). Služe se raznim instrumentima, poput termometara, barometara, anemometara, ligometara, mirometara i sličnih mjernih aparata. Mnoga od ovih tehničkih sredstava traže vrlo pažljivo rukovanje, jer inače može doći do ozljeđivanja korisnika, pa i težih nesreća.

Poljoprivredni tehničari izloženi su djelovanju hemijskih sredstava i otrova koja koriste za suzbijanje korova, bolesti i štetočina. To otvara vrata raznim alergijama i bolestima dišnih organa. Zato su upućeni na upotrebu odgovarajućih zaštitnih sredstava.

Poželjne osobine
Za obavljanje poslova poljoprivrednog tehničara potrebna je čvršća tjelesna građa, otporan i izdržljiv organizam te normalne psihomotoričke sposobnosti. Potreban je i normalan vid, uključujući poznavanje boja, te dobar sluh, njuh i okus. Kako su poljoprivredni tehničari često i organizatori pojedinih dijelova proizvodnje, poželjno je da imaju stanovite organizacione sposobnosti te smisao za komunikaciju i timski rad. Ovo je zanimanje prikladno za normalno razvijene osobe obaju spolova koje imaju izražen interes za prirodu, biljke i životinje. Dapače, promatranje, razumijevanje i podržavanje promjena koje nastaju u njihovu razvoju može pružiti istinsko profesionalno zadovoljstvo.

Osposobljavanje i zapošljavanje
Školovanje za poljoprivredne tehničare traje četiri godine. Nastavni program za sve smjerove sadrži zajednički dio i poseban stručni dio. U zajedničkom su dijelu općeobrazovni predmeti (bosanski jezik, strani jezik, povijest, etika i kultura, geografija, politika i gospodarstvo, matematika, fizika, kemija, biologija, računarstvo te tjelesna i zdravstvena kultura), dok su u posebnom stručnom dijelu diferencirani nastavni predmeti za svaki smjer. Tako su u nastavnom planu i programu za opći smjer poljoprivrednog tehničara sadržani stručni predmeti za sve grane poljoprivredno-stočarske proizvodnje, manje ili više ekstenzivno, a u planovima za poljoprivredne tehničare biljne proizvodnje, stočare, vrtlare i fitofarmaceute naglašeno su razrađeni i specijalizovani predmeti za konkretnu struku. Međutim, u svim smjerovima prevladavaju stručni predmeti sa stručnom praksom.

Prehrambeni tehničar

Područje rada: Proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Prehrambeni tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Prehrambeni tehničari organiziraju primanje, rukovanje, čuvanje i usklađivanje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne trake i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijima. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradbi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradbi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i škroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i octa, u tehnologiji fermentacijskih procesa i obradbi otpadnih voda. Prema tomu, osposobljeni su za rad praktički u cjelokupnoj prehrambenoj industriji i obrtništvu, s mogućnošću prilagođavanja pojedinim prehrambenim tehnologijama.

Prehrambeni se tehničari u proizvodnji prije svega brinu o prihvaćanju, čuvanju i uskladištenju sirovina do preradbe s kontrolom kakvoće i odgovarajućim klasiranjem. Oni vode i nadgledaju pojedinačne tehnološke procese, kao što su čišćenje, pranje, ljuštenje, konzerviranje (hlađenjem, zagrijavanjem, dimljenjem, steriliziranjem, sušenjem, zračenjem), fermentiranje, destiliranje, ekstrahiranje. Na kraju, oni se brinu za pakiranje gotovih prehrambenih proizvoda u odgovarajuću ambalažu.

Tehničar hortikulture

Područje rada: Proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar hortikulture/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Tehničar hortikulture nakon završenog školovanja je osposobljen da organizuje proizvodnju, gajenje i njegu cijveća, ukrasnog drveća i šiblja, začinskog i ljekovitog bilja. Prati i sprovodi mjere tehnološkog procesa u proizvodnji biljaka, sjemena i sadnog materijala. Projektuje i prati ozelenjavanje, održavanje i zaštitu javnih površina, parkova, ali i dvorišta. Posao obavlja uglavnom na otvorenom prostoru, u pokretu (rasadnici, javni i nacionalni parkovi, ozelenjavanje i ukrašavanje dvorišta...), ali može da radi i u zatvorenom prostoru (projektni biroi, cvjećare, prodavnice opreme za hortikulturu, poljoprivredne apoteke). Ovaj obrazovni profil omogućava ispoljavanje estetskih i kreativnih potencijala kroz izradu cvjetnih aranžmana i organizaciju i dekoraciju unutrašnjeg prostora. Nakon završetka srednje škole, moguće je upisati fakultet pejzažne arhitekture ili srodne fakultete i visoke strukovne škole.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Cvjećar-vrtlar

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Cvjećar-vrtlar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Cvjećari nabavljaju, aranžuju i prodaju sve vrste cvijeća. Oni rade u cvjećarnicama, a radni dan im započinje podrezivanjem cvijeća i uređenjem radnoga prostora. Svakodnevno izrađuju prigodne cvjetne aranžmane i bukete za neposrednu prodaju ili po narudžbi (npr. vjenčanje, rođenje djeteta, vjerski blagdani, pogrebi). Osnovni alat kojim se služe jesu nož, škare, žica, ukrasne vrpce i papiri, spužva, prskalice za vodu, boje i pištolj za plastiku. Cvjećari uređuju i interijere hotela, banaka, restorana i državnih ustanova. U tom poslu osmišljavaju estetski najbolja rješenja te prema vlastitoj zamisli izrađuju aranžmane i ukrašavaju prostor.

Voćar-vinogradar-vinar

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Voćar-vinogradar-vinar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Voćari sudjeluju u uzgoju i preradbi svih vrsta voća. Obavljaju radne zadatke prema zahtjevima i pod kontrolom poslovođe (najčešće poljoprivrednog tehničara općeg smjera) i inženjera agronomije. Prije samog uzgoja voća, u voćnjacima pripremaju tlo čišćenjem od kamenja i panjeva, rigolanjem i gnojidbom. Pošto priprave podlogu, podižu voćnjake i vinograde. Zasađene voćke njeguju pripremanjem pogodnog gnojiva, gnojidbom, obrezivanjem, vezivanjem i vršikanjem.

Pekar

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Pekar/četvrti (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Pekar mijese i peče kruh i pecivo. Jedna od temeljnih živežnih namirnica, kruh je u našim krajevima najveći izvor energije i proteina. Iako mnogi ljudi i sami znaju ispeći kruh, jednostavnije je kupiti kruh kojeg su ga ispekli pekari. Da bi ispekli kruh ili pecivo, pekari prvo pripremaju smjesu od koje mijese tijesto. U smjesu stavljaju prosijano brašno, kvasac, sol, vodu i ostale sastojke. Potrebne količine sastojaka određuju vaganjem. Od pripremljene smjese strojno ili ručno mijese tijesto. Tijesto zatim oblikuju na potrebnu veličinu i oblik i slažu ga na limove za pečenje. Nadziru proces dizanja tijesta prije i za vrijeme pečenja. Prema vrsti i pecivosti tijesta, pekari slažu limove s kruhom i pecivom na određeno mjesto u peć. Prema vrsti kruha ili peciva, namještaju temperaturu peći, a prema potrebi dodaju ili oduzimaju paru prilikom pečenja. Posebno paze na trajanje pečenja, kako bi pečeni kruh i pecivo na vrijeme izvadili iz peći. Kad su kruh ili pecivo ispečeni, pekari ih vade iz peći specijalnim pekarskim lopatama. Zatim ih stavljaju u košare, u kojima ih na kolicima prevoze do prodajnog prostora ili ih slažu u kutije u kojima ih dostavljaju u trgovine.

Mesar

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Mesar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Odgojno-obrazovni program za zanimanje mesar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar. Cilj je osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji. Poslovi mesara su: omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja, procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine, razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja, prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu, konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem, rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa, proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti, analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji, upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji, naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda, upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Prerađivač mlijeka

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Prerađivač mlijeka-treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Zanimanje mljekara podrazumijeva samostalno obavljanje radnih zadataka u proizvodnji i obradi mlijeka, poznavanje zaštite na radu i sprječavanje nesreće, poznavanje zaštite radne i životne sredine, čišćenje mljekare, proizvodnju konzumnog mlijeka, proizvodnja fermentisanih mliječnih napitaka, rukovanje i održavanje strojeva, uređaja i pribora, proizvodnju sladoleda, proizvodnju evaporisanog i kondenzovanog mlijeka, mlijeka u prahu, sirutke u prahu, laktoze, mliječnih zamjena te analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.

Prehrambeni prerađivač

Područje rada: Proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Prehrambeni prerađivač/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za lični razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućava sticanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova prehrambenog prerađivača. A to su: upoznavanje sa mikroorganizmima u preradi voća i povrća, upoznavanje sa mikroorganizmima u pivarstvu, vinarstvu i proizvodnji jakih alkoholnih pića, usvajanje znanja o primjeni mikroorganizama u prehrambenoj industriji, razvijanje vještine primjene pojedinih kultura mikroorganizama, razvijanje timskog rada i odgovornosti pri radu, razvijanje ekološke svijesti, shvatanje značaja pravilne ishrane, razvijati kritičko procjenjivanje sopstvenog rada i rada drugih, razvijati svijest o značaju kvaliteta sirovina…

III. Programi stručnog usavršavanja (V/1) stepen za stjecanje zvanja majstora za zanimanja:

Fasader-majstor

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Fasader- majstor - peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Izradba i popravak fasada posao je fasadera - majstora. Izradba fasade zapravo je oblaganje zidova jednim slojem ili slojevima materijala, najčešće žbuke. Tradicionalni je postupak da se najprije na zid nanese osnovni sloj obične žbuke, zatim tanki sloj fasadne žbuke, koji se prije no što se osuši izbrazda. Na tako pripremljenu osnovu fasaderi postavljaju završni sloj plemenite žbuke mješavine finog pijeska, vapna, kamene prašine.

Armirač-majstor

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Armirač- majstor - peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Armirač - majstor prema nacrtima režu, savijaju, povezuju i postavljaju željezne šipke (armaturu) koje se potom kalupima “zalijevaju” mješavinom cementa, šljunka, vode i po mogućnosti još nekih dodataka.

Keramičar-majstor

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Keramičar- majstor - peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Majstor keramičar- oblagač keramičkim ili staklenim pločicama oblažu (opločuju) unutrašnje zidove, podove, stupove i druge površine. Prije postavljanja pločica zid se treba očistiti i izravnati. Pločice se, određenim redoslijedom, lijepe žbukom ili posebnim ljepilom. Potrebna je stalna kontrola okomitosti, odnosno vodoravnosti, postavljenih pločica. Keramičari-pećari izrađuju i kamine i peći.

Krovopokrivač-izolater-majstor

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Krovopokrivač-izolater-majstor/peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Krovopokrivači- izolateri- majstori pokrivaju krovnu konstrukciju građevine raznim materijalima. To mogu biti različite vrste crijepa, salonitne ploče, ploče od eternita ili sličnih materijala, metalne ploče, a koji put i drvene pločice (šindra) ili pak tanki, posebno obrađeni kamen. Iznimno, neke se građevine kao spomenici seoske arhitekture i danas mogu prekrivati slamom ili nekim sličnim materijalom.

Monter suhe gradnje - majstor

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Monter suhe gradnje - majstor - peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Monter suhe gradnje - majstor je vrlo traženo zanimanje u završnim radovima zbog razvijene tehnologije izvođenja zidnih i podnih obloga tzv. suhom gradnjom. Poslije uspješno završenog osposobljavanja možete se zaposliti u graditeljskim i ličilačkim preduzećima, a i voditi vlastiti obrt.

IV. Programi stručnog osposobljavanja za zanimanje:

Zidar

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Zidar

Kratak opis zanimanja:

Osnovni je posao zidara, naravno, zidanje: slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala i njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Osim toga temeljnoga posla, zidar obavlja i druge poslove – postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, okvire za vrata, prozore i dr. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem nacrta, skica i crteža budućeg objekta. Nekada su oni zidali zgrade od samih temelja. U novije vrijeme zidari dolaze na gradilište kada radnici drugih zanimanja postave temelje, a ponekad i betonski "kostur” zgrade (ili nekog drugog zdanja).

Zidanje na prvi pogled neupućenima izgleda kao vrlo jednostavan posao. A zapravo nije. Zidanje nije tek puko redanje slojeva žbuke i cigle, kamena ili nekog drugog materijala. Elemente budućeg zida treba povezati na poseban način, osobito na uglovima, na mjestima gdje će biti otvori (prozori i vrata), na spoju glavnih i pregradnih zidova. Osim preciznosti, za posao zidara nužna su i specifična stručna znanja, koja se stječu školovanjem, odnosno naukovanjem.

Tesar

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Tesar

Kratak opis zanimanja:

Tesari obrađuju drvo, izrađuju skele, oplate i razne građevne konstrukcije. To su uglavnom drvene konstrukcije pri gradnji mostova, cesta, brodova, tvorničkih hala i različitih zgrada. Pretežit dio posla na zgradama čini izradba krovnih konstrukcija (podloga za krovne pokrivače). Nakon što odrede radni zadatak, tesari na temelju tehničko-tehnološke dokumentacije odabiru potrebne materijale, alate i mašine. U prvom redu pripremaju konstrukcijske elemente, koje zatim spajaju u jedinstvene cjeline. Pri tomu je važno da posao bude dobro isplaniran te da mjerenje i obilježavanje elemenata bude precizno. Elemente spajaju u cjeline uglavnom čavlima, vijcima i metalnim okovima. U radu se služe raznim materijalima. Najčešći to su drvo, kovine, plastika i drugi zamjenski materijali. U pripremnoj radnoj fazi tesari rabe razne strojeve za obradbu drva, kao što su pile, blanjalice, brusilice i bušilice.

Parketar

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: PArketar

Kratak opis zanimanja:

Tesar parketar priprema drvene i betonske podloge za polaganje parketa, polaže različite vrste parketa, te postavlja rubne letvice. U završnoj obradi brusi i lakira postavljene parkete. Osim postavljanja, parketar vrši i popravke parketnih podova. Sve navedene poslove radnik obavlja uz nadzor..

Keramičar

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Keramičar

Kratak opis zanimanja:

Keramičari keramičkim ili staklenim pločicama oblažu (opločuju) unutarnje zidove, podove, stupove i druge površine. Prije postavljanja pločica zid se treba očistiti i izravnati. Pločice se, određenim redoslijedom, lijepe žbukom ili posebnim ljepilom. Potrebna je stalna kontrola okomitosti, odnosno vodoravnosti, postavljenih pločica. Keramičari-pećari izrađuju i kamine i peći.