Geodezija i građevinarstvo

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Građevinski tehničar

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Građevinski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Građevinski tehničari sudjeluju u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme, preko projektovanja do izvedbe građevine. Kako to kažu sami nazivi zanimanja, prvi se bave visokogradnjama: od obiteljskih kuća, vikendica, garaža, do višekatnih stambenih ili poslovnih objekata ili čak čitavih naselja.

To su prije svega neposredni proizvođači: tehničari poslovođe, graditelji, izvođači-tehnolozi. Njihov je posao organizovanje i nadzor nad izvođenjem većeg ili manjeg dijela poslova na gradilištu.

Sljedeći tip građevinskog tehničara bavi se pripremom i organizacijom proizvodnje: nazivaju ih planerima-dispečerima i kalkulantima-analitičarima. Konačno, jedan tip građevinskih tehničara svojevrsna je veza između spomenutih dvaju. To su tehničari koji se bave crtanjem – razrađivanjem nacrta, osobito njihovih detalja. Svako je gradilište nalik na svojevrsnu tvornicu. Tu je, dakle, nužna svakodnevno organizovanje i kontrola poslova, da bi se izbjegle poteškoće i zastoji u građenju, a prije svega ozljede i nesreće pri radu. Uloga građevinskih tehničara u tomu je vrlo velika.

Geodetski tehničar

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Geodetski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Geodetski tehničar u toku svog četverogodišnjeg obrazovanja mora da se upozna sa metodama snimanja i određivanja oblika i dimenzija Zemlje, predstavljanja dijelova zemljine površine na planovima i kartama, inženjerskim radovima na izgradnji saobraćajnica, dalekovoda, tunela, naselja...

Pored toga, geodetski tehničar – geometar nauči voditi evidenciju o imovinsko – pravnim odnosima i katastru nekretnina. Pored općeobrazovnih i stručnih predmeta, u toku školovanja obavlja se i praktična nastava. Nakon završenog školovanja, geodetski tehničar može raditi u katastru, urbanizmu, rudnicima, građevinskim firmama. Stručna-ferijalna praksa se organizuje nakon 3. godine u općinskim organima za imovinsko pravne poslove.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Moler-farber-soboslikar

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Moler-farber-soboslikar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Bojenje i ukrašavanje unutrašnjih, a koji put i vanjskih, zidova zgrada posao je soboslikara. Ličilac, a to je zapravo “druga polovica” istoga zanimanja, liči drvene, metalne ili kamene dijelove građevina. Soboslikari najprije različitim postupcima – struganjem, izravnavanjem, čišćenjem – pripremaju zidove za bojenje. Zatim, najčešće u više navrata, premazuju površine gotovim ili djelomično gotovim bojama.a

Tesar-parketar

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Tesar-parketar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Tesar parketar priprema drvene i betonske podloge za polaganje parketa, polaže različite vrste parketa, te postavlja rubne letvice. U završnoj obradi brusi i lakira postavljene parkete. Osim postavljanja, parketar vrši i popravke parketnih podova. Sve navedene poslove radnik obavlja uz nadzor kvalificiranog radnika.

Kamenorezac

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Kamenorezac/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Osim općih ciljeva, znanja,vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova kamenoresca: stjecanje sposobnosti za jednostavno klesanje, rezanje i polaganje kamenih ploča, stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje mašinama, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje, stjecanje znanja o sigurnosti pri radu i razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

Keramičar-teracer-podoploagač

Područje rada: Građevinarstvo i geodezija
Obrazovni profil-zanimanje: Keramičar-teracer-podoploagač/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Keramičari keramičkim ili staklenim pločicama oblažu (opločuju) unutarnje zidove, podove, stupove i druge površine. Prije postavljanja pločica zid se treba očistiti i izravnati. Pločice se, određenim redoslijedom, lijepe žbukom ili posebnim ljepilom. Potrebna je stalna kontrola okomitosti, odnosno vodoravnosti, postavljenih pločica. Keramičari-pećari izrađuju i kamine i peći.

Zidar-fasader-izolater

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Zidar-fasader-izolater/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Osnovni je posao zidara, naravno, zidanje: slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala i njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Osim toga temeljnoga posla, zidar obavlja i druge poslove – postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, okvire za vrata, prozore i dr. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem nacrta, skica i crteža budućeg objekta. Nekada su oni zidali zgrade od samih temelja. U novije vrijeme zidari dolaze na gradilište kada radnici drugih zanimanja postave temelje, a ponekad i betonski “kostur” zgrade (ili nekog drugog zdanja).

Zidanje na prvi pogled neupućenima izgleda kao vrlo jednostavan posao. A zapravo nije! Zidanje nije tek puko redanje slojeva žbuke i cigle, kamena ili nekog drugog materijala. Elemente budućeg zida treba povezati na poseban način, osobito na uglovima, na mjestima gdje će biti otvori (prozori i vrata), na spoju glavnih i pregradnih zidova. Osim preciznosti, za posao zidara nužna su i specifična stručna znanja, koja se stječu školovanjem, odnosno naukovanjem.

Armirač-betonirac

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Armirač-betonirac-treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Koliko god se to u prvi mah činilo nemogućim, beton mora biti čvrst i – elastičan. Da bi se to postiglo, u betonske elemente i konstrukcije za razne građevine stavljaju se na poseban način pripremljene i povezane šipke armaturnog željeza. Upravo to je posao armirača. Oni prema nacrtima režu, savijaju, povezuju i postavljaju željezne šipke (armaturu) koje se potom kalupima “zalijevaju” mješavinom cementa, šljunka, vode i po mogućnosti još nekih dodataka. Tako nastaju elementi i konstrukcije od armiranoga betona.

Armirači mogu raditi u posebnim pogonima za proizvodnju armatura i armiranobetonskih elemenata, a mogu raditi i na gradilištima – neposredno pripremati i ugrađivati aramaturno željezo. Na početku svoga posla armirači se upoznaju sa zadatkom, utvrđuju dimenzije i količinu materijala. Materijal uz pomoć ručnih alata ili posebnih mašina čiste, režu i savijaju. Na kraju ga postavljaju u kalupe (oplate), povezuju u sklopove i učvršćuju.

Tesar-krovopokrivač

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Tesar-krovopokrivač-treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Krovopokrivači pokrivaju krovnu konstrukciju građevine raznim materijalima. To mogu biti različite vrste crijepa, salonitne ploče, ploče od eternita ili sličnih materijala, metalne ploče, a koji put i drvene pločice (šindra) ili pak tanki, posebno obrađeni kamen. Iznimno, neke se građevine – kao spomenici seoske arhitekture – i danas mogu prekrivati slamom ili nekim sličnim materijalom. Općenito bi se moglo reći da krovopokrivači na krovne grede pribijaju sloj dasaka, zatim – da bi krov bio vodootporan – postavljaju izolaciju. Sljedeći korak u tom poslu jest pribijanje letvi. Kako će se one pribijati, ovisi o materijalu od kojega će biti krov. Konačno se postavlja završni sloj krova i učvršćuje – opet prema vrsti pokrova – čavlima, vijcima, žicom, žbukom, bitumenom, gipsom ili na neki drugi način.