Geologija, rudarstvo i metalurgija

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Geološki tehničar

Područje rada: Geologija, rudarstvo i metalurgija
Obrazovni profil-zanimanje: Geološki tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Geološki su tehničari pomoćnici geolozima, a posao im je priprema svih vrsta geoloških podataka za konačnu interpretaciju. Na terenu geološki tehničari pomažu prikupljati uzorke (voda, stijene, fosili, bušaća jezgra, rude) i bilježiti podatke o njihovu geografskom položaju. Skupljene uzorke odnose u laboratorij, gdje ih najprije očiste, zatim ih pregledavaju i opisuju. Neke od laboratorijskih analiza kojima se uzorci obrađuju jesu na primjer pregled jezgre pod ultraljubičastim svjetlom (otkrivanje nafte i plina), ispitivanje kemijskog sastava stijene kiselinama te neke mikroskopske analize. Nakon opisa sortiraju i pakiraju uzorke prema zahtjevima konkretnog posla. Geološki tehničari koji rade na naftnim bušotinama i u rudnicima moraju ondje biti stalno, jer im je posao praćenje tijeka bušenja, odnosno iskapanja. Praćenje se sastoji u opetovanom prikupljanju uzoraka, laboratorijskoj obradbi, opisu i izradbi dijagrama koje interpretira geolog. Neki geološki tehničari ne odlaze na teren ili to čine vrlo rijetko. Oni rade u uredima, pripremaju numeričke podatke za daljnje analize, iscrtavaju tablice i profile, iscrtavaju, tuširaju i boje geološke karte. Sve veći dio uredskih poslova danas obavljaju kompjutorski. Svoje podatke i djelomične analize geološki tehničari predaju geolozima, koji ih interpretiraju i pronalaze rješenja praktičnih problema.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Rudar

Područje rada: Geologija, rudarstvo i metalurgija
Obrazovni profil-zanimanje: Rudar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Rudari iskopavaju i utovaruju razne mineralne sirovine(ugljen, rudača, korisni minerali) koje se iz rudnika odvoze transportnom mehanizacijom. U radu se koriste otkopnim alatima: bušilicama na komprominovani vazduh, eksplozivnim sredstvima, krampovima i utovarnim lopatama, mašinama za utovar i transportnom mehanizacijom. Rudari otkopavaju mineralnu sirovinu u dvije faze: buše minske bušotine (garniturom za bušenje) u koje postavljaju eksploziv, nakon otpucavanja mina utovaruju iskopinu u transportna sredstva (npr. jamski voz). Prilikom eksploatacije rudari kontinuirano rade na održavanju ventilacijskih putova i na podgrađivanju jamskih prostorija.