Elektrotehnika

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Tehničar elektroenergetike

Područje rada: Elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar elektroenergetike/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Tehničari za elektroenergetiku bave se poslovima u svezi s proizvodnjom, prijenosom i razdiobom električne energije. Rade u objektima elektroenergetskog sustava: u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad elektroenergetskih postrojenja (generatora, energetskih transformatora i sl.). U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni im je posao praćenje podataka na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu. Ako dođe do odstepenima kontroliranih karakteristika (snage, napona i sl.), pravodobno moraju poduzeti odgovarajuće mjere. Tehničari za elektroenergetiku rade i na održavanju električnih strojeva u elektroenergetskom postrojenju. Povremeno usklađuju ili zamjenjuju dijelove koji su podložni trošenju (npr. četkice ili namote generatora i sl.). Planiraju i izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju remonta cjelokupnog postrojenja. Tehničari za elektroenergetiku svojim radom pridonose da potrošači neprekinuto dobivaju električnu energiju odgovarajućih karakteristika, uz ekonomičnu cijenu prijenosa i maksimalnu zaštitu ljudi i objekata od udara struje i požara.

Tehničar za elektroniku

Područje rada: Elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar za elektroniku/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Tehničari elektronike rade na sastavljanju i održavanju elektroničke i telekomunikacijske opreme. Mobiteli, računari, telefonske centrale i druga elektronička oprema za njih nisu nepoznanica. Tehničari elektronike vrše projektovanje elektronskih sklopova i uređaja, vrše detekciju i dijagnostiku kvara, vrši montažu, podešavanje i održavanje elektronskih sklopova i raznih elektronskih uređaja i posjeduju osnovna znanja o električnim mašinama i uređajima u automatskim sistemima i elektromotornim pogonima. Oni održavaju i postavljene uređaje te otklanjaju moguće kvarove. Rade i nadgledaju obilježavanje instalacija, postavljanje cijevi i vodova, ugradnju razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Vrsta poslova koje obavljaju zavisi o mjestu zapošljavanja. Ako su zaposleni u uredima i preduzećima projektuju i podešavaju električnu opremu. Njihovi kolege koji rade u industrijskim postrojenjima, osim što rade na postavljanju i održavanju električne opreme, sudjeluju u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. Kada rade na složenim uređajima u industrijskim pogonima, sarađuju s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila. Bitan dio posla tehničara elektronike sastoji se od preventivnog održavanja električne opreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente. Pošto opaze da rad na električnim instalacijama može biti opasan,o tom izvještavaju upravu. U slučaju takve opasnosti trebaju biti osposobljeni da samostalno instaliraju novu opremu.

Elektrotehničar

Područje rada: Elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektrotehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Elektrotehničari (općeg smjera) sudjeluju u poslovima projektovanja, proizvodnje i kontrole različitih električnih proizvoda. Elektrotehničari mogu raditi u konstrukcijskom uredu, u pripremi i organizaciji proizvodnje te u kontroli proizvoda ili ispitnoj stanici elektroindustrije, elektroprivrede, tele-komunikacijskih preduzeća i sl. U konstrukcijskom uredu sudjeluju u konstruisanju električnog proizvoda određenog proizvodnog programa organizacije u kojoj radi. Uz inženjere rješavaju raznovrsne tehničke probleme električnih dijelova proizvoda, izrađujući sheme, tehničke crteže i raznovrsne tehničke proračune. Pri tomu se koriste računalima, elektrotehničkim priručnicima i drugim pomoćnim tehničkim priborom.

Elektrotehničari sudjeluju i u pokusnim izvedbama pojedinih konstrukcijskih rješenja električnih dijelova mašine, na temelju kojih usavršavaju proizvod. Konstrukcijski dorađena rješenja prosljeđuju u pripremu proizvodnje. U organiziranju proizvodnje elektrotehničari sudjeluju u pripremi i kontroli rada. Izrađuju tehničku dokumentaciju kojom se određuje proizvodni proces, način rada, slijed postupaka, materijali, alati i mašine te normativi i rokovi izradbe. Ovu dokumentaciju prosljeđuju neposrednim izvršiteljima te nadziru izvršenje, odnosno pridržavanje propisanog. Nakon završenog procesa proizvodnje kontrolišu kvalitetu i ispravnost gotovog proizvoda.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Električar

Područje rada: Elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Električar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Električar je zanimanje koje je u najširem smislu vezano za elektrotehniku. U užem značenju to je zanimanje vezano za električne instalacije i aparate, dakle montaža, servisiranje, održavanje i dogradnja istih. Tipična područja djelovanja: proizvodnja i prijenos električne energije, električna vuča (lokomotive, tramvaji, trolejbusi i dr.), industrijske električne instalacije i aparati, kućne električne instalacije i kućanski aparati.

Autoelektričar

Područje rada: Elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Autoelektričar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Autoelektričari održavaju električne i elektroničke uređaje i instalacije u automobilu, montiraju i demontiraju rasvjetu automobila i reguliraju paljenje. Dijagnosticiraju kvar na elektroničkoj opremi automobila i otklanjaju ga zamjenjivanjem elektroničkog sklopa. Budući da moderni automobili imaju sve više elektronički reguliranih funkcija, primjena osnovnih znanja elektrotehnike i elektronike na električne i elektroničke uređaje u automobilu ključna je u ovom zanimanju. Prve elektronske komponente koje su se koristile u automobilima jesu elektronski sklopovi koji kontrolišu rad motora i instrumente na komandnoj ploči. U novije vrijeme sve se više elektronike rabi za kočnice, prijenosnike, upravljački mehanizam te elektroničke komponente za klimatske uređaje i elektronske sklopove kojima se regulira ubrizgavanje goriva u cilindar.

III. Programi stručnog usavršavanja (V/1) stepen za stjecanje zvanja majstora za zanimanja:

Autoelektričar-majstor

Područje rada: Elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Autoelektričar- majstor -peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Autoelektričari - majstori održavaju električne i elektroničke uređaje i instalacije u automobilu, montiraju i demontiraju rasvjetu automobila i regulišu paljenje. Dijagnosticiraju kvar na elektroničkoj opremi automobila i otklanjaju ga zamjenjivanjem elektroničkog sklopa.

Elektroničar za elektroniku i automatiku - majstor

Područje rada: Elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektroničar za elektroniku i automatiku - majstor - peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Elektroničari za elektroniku u automatiku montiraju, kontrolišu i održavaju elektroničke i automatske sklopove, uređaje i opremu te održavaju i popravljaju uređaje i opremu za audiotehniku i videotehniku.

Elektrotehničar za telekomunikacijske mreže - majstor

Područje rada: Elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektrotehničar za telekomunikacijske mreže - majstor - peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Elektrotehničar telekomunikacijske mreže - majstor obavljaju poslove vezane za proizvodnju, održavanje i upotrebu telekomunikacijskih mreža. Montiraju i održavaju električne komunikacijske sisteme i kućnu pretplatničku tehniku. Postavljaju vazdušne i kablovske vodove i montiraju telekomunikacijsku opremu u mrežama.

Elektroenergetičar za elektroenergetske mreže - majstor

Područje rada: Elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektroenergetičar za elektroenergetske mreže majstor - peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Elektroenergetičar za elektroenergetske mreže - majstor bavi se poslovima u svezi s proizvodnjom, prenosom i razdiobom električne energije. Rade u objektima elektroenergetskog sistema: u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža.

IV. Programi stručnog osposobljavanja za zanimanje:

CAD-operater

Područje rada: Informatika
Obrazovni profil-zanimanje: CAD-operater

Kratak opis zanimanja:

Polaznici će se osposobiti za samostalan rad u poslovima izrade i ažuriranja tehničke dokumentacije koja se koristi kao dio projekta, radioničkog ili izvedbenog plana u industriji, izrade planova gradnje i nacrta u građevinarstvu te crtanja električnih shema i blok dijagrama.