Kontakt

Naziv ustanove:
PU Srednja škola za obrazovanje odraslih
"Centar za poduku" Bihać

Sjedište:
Midžića mahala bb, 77000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 4263695250008
Porezni broj: 21213525
Žiro računi: 1327002014771382 NLB Banka

Mobitel:
+387 62 277 013

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 8-16 sati
subota 8-12 sati

E-mail: info@centar-poduke.com