Obavijest

Prijava za Goethe ispit do 31.10.2018 godine

Ispit će se održati 06.11.2018. godine u prostorijama škole Centar za obrazovanje odraslih Gračanica.

Prijave vršiti na broj +387 61 525 704 kontakt osoba profesorica njemačkog jezika Avdagić Maja.

Kontakt

Naziv ustanove:
PU Srednja škola za obrazovanje odraslih
"Centar za poduku" Bihać

Sjedište:
Midžića mahala bb, 77000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 4263695250008
Porezni broj: 21213525
Žiro računi: 1327002014771382 NLB Banka

Telefoni:
+387 37 318 030
+387 37 318 031
+387 37 318 032
+387 37 318 033
+387 37 318 034

Fax: +387 37 318 035

Mobitel:
+387 62 277 013

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 8-16 sati
subota 8-12 sati

E-mail: info@centar-poduke.com