Obavijest

Prijava za Goethe ispit do 31.10.2018 godine

Ispit će se održati 06.11.2018. godine u prostorijama škole Centar za obrazovanje odraslih Gračanica.

Prijave vršiti na broj +387 61 525 704 kontakt osoba profesorica njemačkog jezika Avdagić Maja.

Upisi u programe obrazovanja

Pravo upisa u programe obrazovanja ima osoba koja je navršila 15 godina života i ima završenu najmanje osnovnu školu, te koja ispunjava i druge propisane uvjete. Osoba se može upisati u programe za izobrazbu odraslih u oblicima konsultativno-instruktivne nastave.

Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose polaznici, privredna društva čiji su radnici polaznici srednjoškolskog obrazovanja odraslih, službe za zapošljavanje ili druge zainteresovane pravne i fizičke osobe. Troškovi školarine mogu se podmiriti plaćanjem s odgodom na rate.